Category Archives: ADAB-ADAB MAKAN YANG BAIK DAN YANG BENAR!

ADAB-ADAB MAKAN YANG BAIK DAN YANG BENAR!

ADAB-ADAB MAKAN YANG BAIK DAN YANG BENAR!

ADAB-ADAB MAKAN MENURUT SYARI'AT ISLAM!

ADAB-ADAB MAKAN MENURUT SYARI’AT ISLAM!

ADAB-ADAB MAKAN MENURUT SYARI'AT ISLAM!

ADAB-ADAB MAKAN MENURUT SYARI’AT ISLAM!

Sesungguhnya hukum etika di tengah-tengah masyarakat boleh kita kerjakan apabila etika tersebut tidak menyalahi syari’at NIRINA ZUBIR! Islam!

Didalam Islam PICTURES OF ACHA SEPTRIASA AND NIRINA ZUBIR! Rahmatan Lil ‘Alamin, hukum etika lebih dikenal dengan nama Adab.

Kini saatnya bagiku untuk menerangkan mengenai masalah adab makan yang baik dan yang benar menurut ajaran Islam Rahmatan Lil ‘Alamin!

Adapun adab-adab makan menurut Islam adalah!:

1] Memulai makan dengan mengucapkan Bismillah!

2] Hendaknya mengakhiri makan dengan pujian kepada Allah!

3] Hendaknya tidak meniup pada makanan yang masih panas dan tidak memakannya hingga menjadi lebih dingin, hal ini berlaku pula pada minuman. Apabila hendak bernafas maka lakukanlah di luar gelas, dan ketika minum hendaknya menjadikan tiga kali tegukan! 

4] Hendaknya menghindarkan diri dari kenyang yang melampaui batas! 

5] Makan harus dimulai dengan mengambil makanan yang letaknya paling dekat dengan kita. Kecuali apabila makanannya berbeda-beda dan bermacam-macam, maka boleh mengambil yang jauh! 

6] Hendaknya memulai makan dan minum dalam suatu jamuan makan dengan mendahulukan (mempersilakan mengambil makanan terlebih dahulu) orang-orang yang lebih tua umurnya atau yang lebih memiliki derajat keutamaan! 

7] NIRINA ZUBIR! Ketika makan hendaknya tidak melihat teman yang lain agar tidak terkesan mengawasi! 

8] Hendaknya tidak melakukan sesuatu yang didalam pandangan manusia dianggap menjijikkan! 

9] Jika makan bersama orang miskin, maka hendaklah kita mendahulukan mereka! 

10] Hendaklah makan sambil duduk dan juga menggunakan tangan yang kanan! 

11] Agar makan kita diberikan keberkahan yang begitu amat banyak dari Allah Ta’ala, maka janganlah makan sendirian dan makanlah bersama-sama dengan oranglain! 

Jikalau ternyata didalam makanan yang berada didalam mulut mu terdapat batu kerikil, kemudian kau ingin mengeluarkan kerikil tersebut dari dalam mulut mu, maka keluarkanlah saja dengan menutup mulut dengan tangan, atau jika anda tak keberatan maka telanlah saja kerikil tersebut karena tidak akan mengganggu kesehatan kita!

Bukankah unggas juga memakan kerikil dan bermanfaat membantu pencernaannya!

Maka begitulah adab-adab makan yang baik dan yang benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya!

.