PESAN-PESAN DARI IMAM SYAFI’I!

PESAN-PESAN DARI IMAM SYAFI’I! 

.

Wahai para pembaca yang Budiman, marilah kita bersama-sama membaca pesan-pesan dari Imam Syafi’i!:

1] Imam Al-Haramain mengutip didalam Kitab Nihayah dari Imam Asy-Syafi’i, bahwa beliau pernah berkata: “Apabila telah shohih khabar (hadist) menyalahi mazhab ku, maka ikutilah olehmu khabar (hadist) itu, dan ketahuilah bahwasanya itulah mazhab ku (Mazhab Syafi’i)!”. 

2] Imam Ar-Rabi’ berkata: “Imam Syafi’i pernah berkata kepada saya: ‘Tiap-tiap apa yang telah berlaku dari sunnah Rasulullah. Padahal bersalahan dengan Madzhab ku, maka tinggalkanlah madzhab ku itu olehmu, karena demikian itu adalah madzhab yang sebenarnya!'”. 

3] Imam Al-Hakim dan Imam Baihaqi meriwayatkan dari Imam Syafi’i, bahwa beliau pernah berkata: “Apabila hadist telah shahih, maka itulah madzhab ku!”. 

4] Imam Ar-Rabi’ berkata: “Aku mendengar Imam Syafi’i berkata: ‘Tiap-tiap masalah yang telah aku bicarakan, yang ada padanya ada hadist yang shahih dari Rasulullah, menurut pandangan ahli hadist, padahal bersalahan dengan apa yang telah aku katakan, maka aku ruju’ (tarik kembali) (perkataan ku) daripadanya, baik di waktu aku hidup, maupun sesudah aku mati!'”. 

5] Imam Abu Tsaur berkata: “Aku pernah mendengar Imam Syafi’i berkata: “Semua hadits yang shahih dari Nabi Muhammad Rasulullah Shalallahu ‘Alayhi Wa Sallam, maka itulah perkataan ku (perkataan Imam Syafi’i), walaupun kamu belum pernah mendengar hadits itu dari aku!”. 

6] Imam Syafi’i juga berkata: “Apabila telah shahih suatu hadist dari Rasulullah, sedangkan itu berlawanan dengan perkataan ku, maka lemparkanlah perkataan ku tersebut ke balik dinding, dan kerjakanlah hadits yang tetap kuat itu!”. 

Itulah pertanyaan dari Imam Syafi’i!

Jadi kita harus (wajib) lebih mengutamakan hadits Rasulullah SAW ketimbang perkataan Imam Syafi’i walaupun kita bermadzhab Syafi’i, karena Imam Syafi’i tidak lain hanyalah manusia biasa yang tak pernah mendapatkan wahyu Allah!

Turutilah segala sesuatu yang terdapat di dalam Al-Qur’an Karim dan Hadits Shahih, karena itulah kebenaran yang benar!

.

 

Bismillahirahmani rahiim!, Alhhamdulillahi rabbil 'alamin, Ar rahmani rahiim, Maliki yawmidiin, Iyyakana'budu wa iyyakanasta'in, Ihdinas sirathal mustaqim, Shirathaladziina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladholin!, Amin!, Dengan nama Allah, silahkan tinggalkan komentar Anda disini dengan mengharap barokah Allah Ta'ala!

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s